การดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดด้วยการแพทย์ผสมผสาน

เรียบเรียงโดย : นายกฤษดา ปาสำลี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

การแพร่ระบาดของสารเสพติด ได้ส่งผลกระทบต่อ ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด ครอบครัว สังคมการเมือง และนำไปสู่ปัญหาสังคมได้อีกมากมาย โดยรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อดำเนินการปราบปราม ป้องกัน และบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด เพื่อให้ผู้ติดสารเสพติดกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ1 ด้วยเหตุนี้การพัฒนากระบวนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดให้ฟื้นสภาพและฟื้นฟูให้ผู้ติดสารเสพติดสามารถหยุดเสพสารเสพติดมีพฤติกรรมการป้องกันการหวนกลับไปเสพสารเสพติดซ้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
การติดยาเสพติดเป็นอาการร้ายแรงอย่างหนึ่งที่จะต้องมีกระบวนการบำบัดรักษา และช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ป่วยโรคติดยาเสพติดสามารถเอาชนะอาการดังกล่าวนี้ และกลับมาเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมซึ่งคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรจะหาแนวทางในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยติดยาเสพติดโดยการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน มีการพัฒนากระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในหลายรูปแบบ/วิธีการ โดยแต่ละรูปแบบล้วนมีแนวคิดทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระเบียบวิธีการทางวิชาการเป็นพื้นฐานซึ่งสามารถศึกษาและค้นคว้าอ้างอิงที่มา หรือฐานความคิดต่างๆ


การดูแลผู้ป้วยติดยาเสพติดด้วยการแพทย์ผสมผสาน

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4529732
This Month : 31522
This Year : 315353
Total Users : 549123
Views Today : 4642
Total views : 2108540
Server Time : 2020-11-30