ชื่องานวิจัย : การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของน้ำมันหอมระเหย
ผู้แต่ง : ประไพ   วงศ์สินคงมั่น
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 3
ฉบับที่ : 3
ปีที่วิจัย : 2005
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

Free-radical scavenging activity of 15 essential oils obtained by hydro-distillation from 12 species (8 families) of Thai herbs was studied using DPPH assay. It was found that 6 types of essential oils from nutmeg tree seeds (or nutmeg) and arils (or mace), fruits, and leaves (Myristica fragrans Houtt.),‹ holy basil leaves (Ocimum sanctum L.), cajuput tree leaves (Melaleuca cajuputii Powell) and fishwort fruits (Houttuynia cordata Thunb.) were potent free-radical scavenger with IC50 at 0.60, 0.79, 2.39, 2.88, 3.24 and 4.19 μl/ml, respectively. Compared to a positive control, vitamin C showed IC50 at 3.55 μg/ml. The physico-chemical properties of these oils were also studied using identification (color test, thin-layer chromatography, gas chromatography-mass spectrometry), miscibility in ethanol, relative density, and refractive index.

 

KEY WORDS:  free-radical scavenging activity,  DPPH assay,

essential oils,  physicochemical properties

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ประไพ วงศ์สินคงมั่น และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4531311
This Month : 1367
This Year : 316932
Total Users : 550702
Views Today : 71
Total views : 2117343
Server Time : 2020-12-02