ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน
ผู้แต่ง : นพ.   ชวลิต   สันติกิจรุ่งเรือง
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 1
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2003
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เข้าสู่ประเทศไทยแต่โบราณ ในปัจจุบันได้มีความพยายามจัดให้มีมาตรฐานคุณภาพสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเพื่อให้เป็นทางเลือกของประชาชนไทยในการดูแลสุขภาพของตนเอง การพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้มีมาตรฐานคุณภาพด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับประชาชนไทย สถาบันอุดมศึกษาๆ ได้ให้ความสนใจ และร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพัฒนาการผลิตบุคลากรศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างได้มาตรฐานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยในการบริการประชาชนโดยจัดทำเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนจีนขึ้นในประเทศไทย

คำสำคัญ:  การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน, Traditional Chinese Medicine

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : นพ.ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4529812
This Month : 31602
This Year : 315433
Total Users : 549203
Views Today : 5173
Total views : 2109071
Server Time : 2020-11-30