การศึกษาดูงานการปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ : กรณีศึกษาเอนไซม์ของสับปะรด โดยผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสับปะรด ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์การปลูกสับปะรดราชบุรีโมเดล อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5628508
This Month : 19158
Total Users : 1238021
Views Today : 2138
Server Time : 2023-04-27