การศึกษาดูงานการปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ : กรณีศึกษาเอนไซม์ของสับปะรด โดยผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสับปะรด ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์การปลูกสับปะรดราชบุรีโมเดล อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4523503
This Month : 25292
This Year : 309124
Total Users : 542894
Views Today : 728
Total views : 2078791
Server Time : 2020-11-26