การศึกษาดูงานการปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ : กรณีศึกษาเอนไซม์ของสับปะรด โดยผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสับปะรด ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์การปลูกสับปะรดราชบุรีโมเดล อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

    


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 -149 – 5636
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4372696
This Month : 4454
This Year : 158317
Total Users : 392087
Views Today : 287
Total views : 1461590
Server Time : 2020-06-07