ประกาศผลสอบ ตามมาตรา  ๑๒(๒)(ข)

ประกาศอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 016/2557 

เรื่อง ผลการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทยตามมาตรา(12)(2)(ข) ประจำปี 2557

เวชกรรมไทย-ข

เภสัชกรรมไทย-ข

ผดุงครรภ์ไทย-ข

การนวดไทย-ข

ประกาศรายชื่อแผน ข

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 007/2557 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย จากสภาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

>>  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี <<<

ด้านเวชกรรมไทย ภาคทฤษฎี

ด้านเภสัชกรรมไทย ภาคทฤษฎี

ด้านผดุงครรภ์ไทย ภาคทฤษฎี

ด้านนวดไทย ภาคทฤษฎี

  >>>  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ <<<

ด้านเภสัชกรรมไทย ภาคปฎิบัติ

ด้านเวชกรรมไทย ภาคปฎิบัติ

ด้านผดุงครรภ์ไทย ภาคปฎิบัติ

ด้านนวดไทย ภาคปฎิบัติ

 

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4525819
This Month : 27609
This Year : 311440
Total Users : 545210
Views Today : 5995
Total views : 2090083
Server Time : 2020-11-27