สมัครเข้าร่วมการใช้ประโยชน์น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ


สมัครเข้าร่วมการใช้ประโยชน์น้ำมันกัญชาทางการแพทย์
ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ


   

         กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการผลิตมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ เพื่อจำหน่ายให้กับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Special Access Scheme : SAS)

 

เงื่อนไขการใช้ ตามแนวทางเวชปฏิบัติการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและการุณย์โอสถ      

 

สามารถตอบรับการเข้าร่วมได้ที่ QR Code ล้านล่าง 
กรุณาตอบรับภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

         

                 แบบตอบรับการเข้าร่วม

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4493898
This Month : 22211
This Year : 279519
Total Users : 513289
Views Today : 827
Total views : 1936611
Server Time : 2020-10-27