ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศ


ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting


ผู้เข้าร่วมประชุม
     ผู้บริหารและนักวิจัยของหน่วยงานระดับกอง สำนัก หรือคณะในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดรักษา การผลิตยา และการเรียนการสอนทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จำนวน 120 คน

 

คลิก >>ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ


เอกสารประกอบการอภิปราย

เรื่อง นโยบายการพัฒนานวัตกรรมและศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ กระทราวสาธารณสุข โดย

นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คลิกดาวน์โหลด >> เอกสารประกอบการบรรยาย

ดร.เภสัชกร อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คลิกดาวน์โหลด >> เอกสารประกอบการบรรยาย


อภิปรายหมู่

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยคลินิกของกัญชาทางการแพทย์ โดย

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คลิกดาวน์โหลด>> เอกสารประกอบการอภิปราย

รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

คลิกดาวน์โหลด>>  เอกสารประกอบการอภิปราย

ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลิกดาวน์โหลด>> เอกสารประกอบการอภิปราย

ภญ.กรพินธุ์ ณ ระนอง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คลิกดาวน์โหลด>>เอกสารประกอบการอภิปราย

*************************************

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4529553
This Month : 31343
This Year : 315174
Total Users : 548944
Views Today : 3456
Total views : 2107354
Server Time : 2020-11-30