ชื่องานวิจัย : ข้อกำหนดทางเคมีของส่วนเหนือดินแมงลักคา
ผู้แต่ง :  ประไพ   วงศ์สินคงมั่น
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 4
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2006
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

Maeng-Lak-Kha or wild spikenard has a scientific name as Hyptis suaveolens (L.) Poit., belonging to Family Labiatae (Lamiaceae). This herb is potential to be developed for herbal medicine products according to several reports for its pharmacological uses such as anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory and antioxidant activities. Since the chemical quality of this herb in Thailand has not been reported before, it is interesting to investigate its properties. In this study, it was carried out using 15 samples of the aerial parts of the medicinal plant collected from natural areas in central parts of Thailand. The water-soluble extractive, 95% ethanol-soluble extractive, water content, total ash, and acid-insoluble ash were provided as well as the chemical identification using color reactions and thin-layer chromatography. The result of this study is useful for control the chemical quality of dried aerial parts of Maeng-Lak-Kha to further prepare as herbal products.

 

KEY WORDSHyptis suaveolens (L.) Poit., wild spikenard, Maeng-Lak-Kha, chemical specification

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ประไพ วงศ์สินคงมั่น และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4530708
This Month : 764
This Year : 316329
Total Users : 550099
Views Today : 3053
Total views : 2113333
Server Time : 2020-12-01