คู่มือการอ่านค่าต่างๆ ที่ได้จากการตรวจ

เลือด

หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลการตรวจเลือด และสามารถอ่านค่าต่างๆ ได้โดยง่าย

โดย : ดร.ยอดยิ่ง  เทพธรานนท์

คู่มือการอ่านค่าต่างๆ ที่ได้จากการตรวจ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5630175
This Month : 20825
Total Users : 1239688
Views Today : 605
Server Time : 2023-04-30