ในระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2564 คณะทำงานตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพสถานประกอบการ และสถานพยาบาล ภายใต้คณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ดำเนินงานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และสถานพยาบาล งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 18 อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และการสร้างความเชื่อมั่นต่อไป

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5635655
This Month : 5188
Total Users : 1245168
Views Today : 2948
Server Time : 2023-05-08