ทีมหมอครอบครัว คืออะไร?

ทีมที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์และสหวิชาชีพ ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วย ทั้งในและนอกสถานพยาบาลในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Family Care Team หรอ  FCT.

ที่มา         : พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2559

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4523560
This Month : 25350
This Year : 309181
Total Users : 542951
Views Today : 935
Total views : 2078998
Server Time : 2020-11-26