ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล

 

เรื่องการขอรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศ คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ให้การฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5631221
This Month : 754
Total Users : 1240734
Views Today : 225
Server Time : 2023-05-02