ประชุมชี้แจงการพัฒนาโครงการ

กลุ่มงานวิจัยและคัดกรองศาสตร์ กองการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการพัฒนาโครงร่างการวิจัยร่วมกับ

คณะผู้วิจัย ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4533578
This Month : 3634
This Year : 319199
Total Users : 552969
Views Today : 2672
Total views : 2125553
Server Time : 2020-12-03