ประชุมชี้แจงการพัฒนาโครงการ

กลุ่มงานวิจัยและคัดกรองศาสตร์ กองการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการพัฒนาโครงร่างการวิจัยร่วมกับ

คณะผู้วิจัย ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5574104
This Month : 4215
Total Users : 1183617
Views Today : 3032
Server Time : 2023-02-07