วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทพ.วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้าโครงการวิจัยสารสกัดจากกัญชา กัญชงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผศ.ดร. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย น.ส.อุรัจฉัท วิชัยดิษฐ และ น.ส.ณัฐณิชา ทิพย์รัตน์ ร่วมกับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร นายวิทูรย์ ยวงสะอาด นายนครินทร์ มัททวีวงศ์ สิบตำรวจโทหญิงณภัทร บุญปัญญา และ น.ส.กมลลดา พิชญวิทยาเวทย์ ร่วมประชุมหารือรูปแบบการสกัดสารจากรากกัญชา กัญชง และติดตามผลการสกัดวัตถุดิบรากกัญชา กัญชง โดยวิธี สกัดน้ำ Steam distillation สกัดน้ำ Soxhlet สกัด EtOH95 Soxhlet ที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร อาคาร Biotec Pilot Plant

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5574115
This Month : 4226
Total Users : 1183628
Views Today : 3121
Server Time : 2023-02-07