ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค 54)

บทบรรณาธิการ


Why is Homeopathy ?

วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ์


แผนการส่งเสริมการรักษามะเร็งระยะที่ 4 ด้วยว่านหางจระเข้

วัลลภ ธนเกียรติ์,   ปราณี  ลิมป์วรวรรณ, เนตรนภา  จัตุรงค์แสง


การรักษาโรคบวมน้ำเหลืองโดยวิธีภูษาบำบัด ขันชะเนาะลดบวม

วิชัย  เอกทักษิณ,  นฤมล  จันทร์วิเมลือง


การดูแลตนเองแนวเศรษฐกิจพอเพียงและภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตกรณีศึกษา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุดดาหาร

ปางธาราไพร  นราพงศ์พุทธ์,  สัมมนา  มูลสาร


 

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4524785
This Month : 26575
This Year : 310406
Total Users : 544176
Views Today : 745
Total views : 2084833
Server Time : 2020-11-27