โดย : นายแพทย์ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การสัมมนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2

เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอวด้วยการแพทย์ผสมผสาน”
วันที่ 23-24 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

สร้างเมื่อ 18 – เม.ย.- 49

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สไลด์ประกอบการบรรยาย “พยาธิสภาพของการปวดหลัง ปวดเอว” (pdf

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4529745
This Month : 31535
This Year : 315366
Total Users : 549136
Views Today : 4760
Total views : 2108658
Server Time : 2020-11-30