การปฏิบัติสมาธิด้วยพลังพีระมิดมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ กรณีศึกษา : การปฏิบัติสมาธิแนวพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ 

ผู้วิจัย : สิริรัตน์ จันทรมะโน, มนูญ ใจเขื่อนแก้ว และศิริพร วงศ์ชัย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่


การสร้างพลังภายในด้วย “ไทยปราณ” ท่าบริหารแบบไทย 

ผู้วิจัย : มานพ ประภาษานนท์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4525770
This Month : 27560
This Year : 311391
Total Users : 545161
Views Today : 5741
Total views : 2089829
Server Time : 2020-11-27