กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มูลนิธิอุทัย สุดสุข และ สสจ.นครนายก ลงพื้นที่ติดตาม (รอบที่1)
โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีพุทธเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า จังหวัดนครนายก

 

โดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5630467
This Month : 21117
Total Users : 1239980
Views Today : 1465
Server Time : 2023-04-30