กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,000 ชุด พร้อมแบบเก็บข้อมูล จำนวน 1,000 ชุดให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสาวสุชาดา จาปะเกษตร์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และคณะเป็นผู้รับมอบ


โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5631044
This Month : 577
Total Users : 1240557
Views Today : 1731
Server Time : 2023-05-01