วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานฝ่ายไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าร่วม  ในพิธีการบริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันและรักษา การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซูและโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซูกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ด้วยระบบ Tencent Meeting แบบออนไลน์)  โดยมี Mr.Yang Longjun เลขาธิการคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู เป็นประธานฝ่ายจีน พร้อมด้วย Mr.Ma Cong รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศของรัฐบาลมณฑลกานซู, Mr.Li Yingdong เลขาธิการของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู, Mr.Zhang Zhimimg คณบดีโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู, Ms.Hu Yan (ดร.รุ้งลาวรรณ วิวัฒน์ปิยะวงศ์) ประธานผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลและผู้อำนวยการบริหารการแพทย์แผนจีนประจำมณฑล และ นางสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน  เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5635640
This Month : 5173
Total Users : 1245153
Views Today : 2828
Server Time : 2023-05-08