เขียนโดย สำนักการแพทย์ทางเลือก
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติศัพท์และนิยามความหมายของศัพท์ ดังนี้

Foot Reflexology = วิทยาการสะท้อนจุดเท้า

หมายถึง การเรียนรู้จุดสะท้อนบริเวณเท้า

หมายเหตุ : Reflexology = วิทยาการสะท้อน

หมายถึง การเรียนรู้จุดสะท้อนในบริเวณร่างการที่สัมพันธ์กับเส้นทางพลังสู่อวัยวะจำเพาะ เพื่อนำไปประยุกต์การนวดกดจุดสะท้อน ซึ่งเป็นวิธีบำบัดทางเลือกแบบหนึ่งที่บรรเทาอาการป่วย หรือบำบัดโรค การนวดกดจุดสะท้อนแตกต่างจากการนวดโดยทั่วไป เพราะต้องรู้เทคนิคการออกแรงกดในระดับที่ลึกกว่าการบีบนวด และรู้จักตำแหน่งจุดสะท้อนสู่อวัยวะอย่างแม่นยำ ตำแหน่งการนวดกดจุดที 3 แห่ง คือ ที่มือ เท้า และหู

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4526563
This Month : 28353
This Year : 312184
Total Users : 545954
Views Today : 2419
Total views : 2092665
Server Time : 2020-11-28