สรุปผลการดำเนินงานโครงการ เมืองสุขภาพดี บนวิถีไทย

โครงการเมืองสุขภาพดี บนวิถีไทยได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 ที่จังหวัดสุโขทัย และในปีงบประมาณ 2554 ดำเนินงานเพิ่มพื้นที่เป้าหมาย 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดราชบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพังงา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และจะดำเนินงานโครงการเมืองสุขภาพดี บนวิถีไทยทั่วทุกภูมิภาค ในอีก 76 จังหวัด ในปีงบประมาณต่อไป คณะทำงานจึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการเมืองสุขภาพดี บนวิถีไทยขึ้น เพื่อเป็นรูปแบบในการดำเนินงานของจังหวัดอื่นๆ และเป็นข้อมูลสะท้อนกลับไปยังพื้นที่เพื่อต่อยอดหรือพัฒนาส่วนที่ขาดในการดำเนินงานต่อไป

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4523466
This Month : 25256
This Year : 309087
Total Users : 542857
Views Today : 608
Total views : 2078671
Server Time : 2020-11-26