สัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS)

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และผ่านระบบZoom  Meeting)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

แนวทางเวชปฏิบัติการใช้น้ามันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและการุณย์โอสถ


เรื่อง ประสบการณ์ทางคลินิกการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์
ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย
โดย  แพทย์หญิงสุภาพร มีลาภ
วิสัญญีแพทย์ คลินิกเวชกรรมอุ่นใจ
 เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง แนวทางการใช้ยากัญชาตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ และ
งานวิจัยแก้คำกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกัญชา
โดย  ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เอกสารประกอบการบรรยายฉบับที่ 1
 เอกสารประกอบการบรรยายฉบับที่ 2

เรื่อง การนำกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถ และการุณย์โอสถ
ไปใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย 5 กลุ่มอาการโรค ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
โดย นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เอกสารประกอบการบรรยาย

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4425959
This Month : 10697
This Year : 211580
Total Users : 445350
Views Today : 1272
Total views : 1677638
Server Time : 2020-08-10