วันที่ 27 เมษายน 2565 นางสีไพร  พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ได้เป็นผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านบริการและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมธุรกิจด้านบริการสุขภาพทำเป็น Sandbox ของการพัฒนาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการใช้สินค้า บริการ หรือการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร  และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยครั้งนี้มีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5631045
This Month : 578
Total Users : 1240558
Views Today : 1743
Server Time : 2023-05-01