หนังสือสวดมนต์และสมาธิบำบัดเพื่อการรักษาโรค

คณะผู้นิพนธ์

ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช

นพ.แพทย์พงศ์ วรพงศ์พิเชษฐ

รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี


สวดมนต์และสมาธิบำบัดเพื่อการรักษาโรค

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5629940
This Month : 20590
Total Users : 1239453
Views Today : 2758
Server Time : 2023-04-29