กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิอุทัย สุดสุข และสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสานพลังเอกชน พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่มเป้าหมายคือแกนนำพนักงานบริษัทสวนนงนุชพัทยา สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5628426
This Month : 19076
Total Users : 1237939
Views Today : 1873
Server Time : 2023-04-27