วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และ นางสาวสุพินดา กิจทวี หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
พร้อมบุคลากรกองการแพทย์ทางเลือก  ดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและพืชสมุนไพรริมปิงจังหวัดลำพูน  ในการตรวจพิจารณาการอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา จากคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5628553
This Month : 19203
Total Users : 1238066
Views Today : 2323
Server Time : 2023-04-27