วันที่ 12 ธันวาคม 2564 นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และนางสาวสุพินดา กิจทวี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการ และบุคลากรกองการแพทย์ทางเลือก ร่วมเตรียมการขออนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรดอนชาดพืชปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรดอนชาดพืชปลอดภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5628355
This Month : 19005
Total Users : 1237868
Views Today : 1690
Server Time : 2023-04-27