“เอนไซม์” กุญแจแห่งชีวิต

โดย ภญ. พิมพรรณ ลาภเจริญ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

    


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 -149 – 5636
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4054807
This Month : 39146
This Year : 74198
Total Users : 74198
Views Today : 3369
Total views : 232049
Server Time : 2019-08-25