โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกดจุดบำบัด ประจำปี ๒๕๕๖

  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกดจุดบำบัด ประจำปี ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๑๔ (วันที่ ๒๘ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๒๕๕๖) , รุ่นที่ ๑๕ (วันที่ ๑๑ – ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖) , รุ่นที่ ๑๖ (วันที่ ๓ – ๗ มิ.ย. ๒๕๕๖)   เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐  ณ. โรงแรมนนทบุรีพาเลช จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

หลักการและเหตุผล

ปฏิทินอบรม ประจำปี 2556 ของสำนักงานการแพทย์ทางเลือก

หนังสือเชิญ

ใบสมัครอบรมการกดจุดบำบัด ปี 2556

 


โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4530663
This Month : 719
This Year : 316284
Total Users : 550054
Views Today : 2735
Total views : 2113015
Server Time : 2020-12-01