โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์สมาธิบำบัดสำหรับผู้ป่วย 2549

โครงการสมาธิบำบัดสำหรับผู้ป่วยและญาติ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อพัฒนาจิตใจมนุษย์ให้แข็งแรง ช่วยควบคุมอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่สำคัญคือสามารถน้อมนำให้เกิดปัญญาตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง ด้วยการฝึกสมาธิ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Download เอกสาร 1 (pdf)
Download เอกสาร 2 (pdf)
Download เอกสาร 3 (pdf)

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4524822
This Month : 26612
This Year : 310443
Total Users : 544213
Views Today : 837
Total views : 2084925
Server Time : 2020-11-27