โครงการอำเภอต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จ.ปทุมธานี ปี 2563

กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มูลนิธิอุทัย สุดสุข และ สสจ.ปทุมธานี จัดอบรมโครงการอำเภอต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาสุขภาพชีวิตของผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 63 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4425893
This Month : 10631
This Year : 211514
Total Users : 445284
Views Today : 1040
Total views : 1677406
Server Time : 2020-08-10