โครงการวิจัย

เรื่อง ประสิทธิผลของยาโฮมีโอพาธีย์ ตำรับยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 ซี 
ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

(The Efficacy of Homeopathic Remedy Eupatorium perfoliatum 200C
for Dengue Hemorrhagic Fever Controlled)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4522763
This Month : 24553
This Year : 308384
Total Users : 542154
Views Today : 2238
Total views : 2075376
Server Time : 2020-11-25