โครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลราชบุรี

กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับมูลนิธิอุทัย สุดสุข ขยายพื้นที่การดำเนินการโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน ด้วยหลัก 3ส. 3อ. 1น. ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน จัดโดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4493700
This Month : 22013
This Year : 279321
Total Users : 513091
Views Today : 88
Total views : 1935872
Server Time : 2020-10-27