โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.นครนายก

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มูลนิธิอุทัย สุดสุข และ สสจ.นครนายก จัดอบรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านละว้า อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ตามโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4520694
This Month : 22484
This Year : 306315
Total Users : 540085
Views Today : 2551
Total views : 2066532
Server Time : 2020-11-23