Monthly Archives: กรกฎาคม 2020

ข้อเสนอต่อรัฐสภา เพื่อทำให้ “กัญชา” เกิดประโยชน์ต่อคนไทยมากที่สุด ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อเสนอต่อรัฐสภา เพื่อทำให้ “กัญชา” เกิดประโยชน์ต่อคนไท…

– สัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS)

สัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอ…

สัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS)

สัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอ…

โครงการอำเภอต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 9

กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มูลนิธิอุทัย สุดสุข และ สสจ…

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4493882
This Month : 22195
This Year : 279503
Total Users : 513273
Views Today : 755
Total views : 1936539
Server Time : 2020-10-27