โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว” ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่  10 – 12  กุมภาพันธ์  2563

ณ ห้องประชุมบอลรูม ซี ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการรักษาโรคโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะรู้จักแต่การใช้ยาและการรักษาทางการแพทย์ แผนปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงแล้วทางเลือกในการรักษาโรคนั้นมีหลายทางเลือก ซึ่งการแพทย์ทางเลือก ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ ศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) จัดเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกสาขาหนึ่งของการรักษาโรคที่มีอายุกว่า 200 ปี ปัจจุบันเป็นที่นิยมในแถบทวีปยุโรป  อเมริกาใต้ และเอเชียใต้ และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็น 1 ใน 5 ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่มีผู้นิยมใช้กันมากทั่วโลก  การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทยให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ โฮมีโอพาธีย์เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรด้านสุขภาพได้รับองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธีย์จากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้  และประสบการณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดอบรมองค์ความรู้ดังกล่าวโดยความร่วมมือระหว่างกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  และสมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย  เพื่อให้เกิดแนวทางด้านการดูแลสุขภาพ    ด้วยการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ให้กับผู้เข้าอบรม ตลอดจนนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของประเทศ  และพึ่งตนเองต่อไป      

วัตถุประสงค์

1.สร้างความเข้าใจในการแพทย์องค์รวม

2.สร้างความเข้าใจในการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ ไม่ใช่การแทนที่การแพทย์อื่น ๆ ใช้ในรูแบบการแพทย์ผสมผสาน integrative medicine (Not Homeopathy which conquer the word, but Homeopathy as integration to the world)

3.สามารถใช้การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ในการบรรเทาอาการเฉียบพลัน (Acute) สำหรับตนเองและครอบครัว

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และประชาชนที่สนใจ รวมจำนวนทั้งหมด 100  คน  

ลงทะเบียน

-ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท (หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2563)

-ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง เอกสารประกอบการอบรม 3 เล่ม

และชุดยาโฮมีโอพาธีย์ 16 ตำรับ เพื่อการรักษาแบบปฐมภูมิ   

(สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมการอบรม 3 วันเต็ม)

-ลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านบัญชี :

          บัญชีสมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย เพื่อโครงการอบรมทั่วไป

                       เลขที่บัญชี   340 – 218220 – 2

               ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขากระทรวงสาธารณสุข

***พิเศษ*** ฟรี!!! ตำรับป้องกันไข้เลือดออก, ตำรับเร่งการหายของแผล

หนังสือประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สถาบัน มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ สสจ รพ ทุกแห่ง

เอกสารแนบ

แผ่นพับ module 0 15

กำหนดการ module 0 15

ใบสมัคร-Module-0-15

ติดต่อห้องพัก และแผนที่โรงแรม

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

    


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 -149 – 5636
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4240370
This Month : 25991
This Year : 25991
Total Users : 259761
Views Today : 1064
Total views : 856377
Server Time : 2020-01-29