ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว

เลขบัตรประชาชนไม่จำเป็นต้องใส่ขีด(-)

รูปภาพประจำตัว

อัพโหลดภาพประจำตัว
  • ภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาดของภาพ 1x1.5 นิ้ว หรือ 300 x 400px
  • ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 1M ประเภทไฟล์เป็น .jpg หรือ .png

ประวัติวิชาชีพ

วิชาชีพ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วันที่ออกใบอนุญาต Action

ประวัติการอบรม/หลักสูตร

การอบรม/หลักสูตร วันที่ผ่านการอบรม ภาพใบประกาศ Action

  • หากท่านยังกรอกข้อมูลไม่ครบ และต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
  • เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณากดปุ่ม ยืนยันข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติ
  • กรณีไม่สามารถบันทึกข้อมูล ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ได้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกองการแพทย์ทางเลือก เบอร์โทร 0 2591 7007 ต่อ 2605-2606 หรือ E-mail : conpro2019@gmail.com