แนวทางการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคโควิด-19 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


แนวทางการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคโควิด-19 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5628191
This Month : 18841
Total Users : 1237704
Views Today : 1165
Server Time : 2023-04-27