Author archives: กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก

1. หนังสือถอดบทเรียน SKT 2. หนังสือถอดบทเรียน SKT 3. หน…

ทำอย่างไร โดย นพ. แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ นักวิชาการด้าน…

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4395876
This Month : 6332
This Year : 181497
Total Users : 415267
Views Today : 1472
Total views : 1559052
Server Time : 2020-07-10