การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ และสถานพยาบาลภายใต้คณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การเเพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ ทูลานี รีสอร์ท (Tolani Resort Kui Buri) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว และร้านอาหารโมลาโน (Molano Restaurant) เพื่อรับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ประเภทภัตตาคาร

ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ โฮมพุเตย รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ประเภทที่พักนักท่องเที่ยวและยกระดับสถานประกอบการ โฮมพุเตย ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ประเภทภัตตาคาร

ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ ริเวอร์แคว รีโซเทล รีสอร์ท จังหวัุดกาญจนบุรี เพื่อรับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ประเภทที่พักนักท่องเที่ยวและประเภทภัตตาคารและตรวจประเมินนวดเพื่อสุขภาพ Thai Heritage Health & Relaxation ภายในริเวอร์แคว รีโซเทล รีสอร์ท เพื่อรับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5628025
This Month : 18675
Total Users : 1237538
Views Today : 636
Server Time : 2023-04-27