รับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2563 ระยะเวลาการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2562 – 1 พฤษภาคม 2563

รับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝังเข็มสำหรั…

ขอเรีญเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง พลังงานบำบัด ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ขอเรีญเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง พลังงานบำบัด ในว…

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร การฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ปร…

ประชาสัมพันธ์โครงการ : การประชุมวิชาการเรื่อง ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล(Apply Artificial Intelligence to Complementary Nursing Therapeutic in Palliative Care) โดยมีกำหนดการประชุม ฯ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563

ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเท…

ขอเชิญ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 5 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย Belgian school of Homeopathy และสถาบันรังสิตวิชชาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์โฮมีโอพาธีย…

ขอเชิญ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป นักศึกษาแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ เข้าร่วม งานประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง โภชนบำบัด : TIMA Nutraceutical 2019 Conference ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียน Early Bird 8,000 ฿ Before 1JULY2019 (ก่อน 1 กรกฎาคม 2562) Normal 8,500 ฿ After 1JULY2019 (ก่อน 1 กรกฎาคม 2562)

  ขอเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสาน ประจ…

อบรมประกาศนียบัตรการเเพทย์ทางเลือก สาขาการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 – เดือนสิงหาคม 2562 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คา

  อบรมหลักสูตรสาขา แพทย์โฮมีโอพาธีย์ อบรมหลักสูตรก…

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

    


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 -149 – 5636
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4192873
This Month : 6218
This Year : 212264
Total Users : 212264
Views Today : 1655
Total views : 674511
Server Time : 2019-12-07