ตารางบริการ

เช้า
8.30-12.00 น.
บ่าย
13.00-15.00 น.
จันทร์ วิตามินบำบัด/คีเลชั่นบำบัด
ฝังเข็ม
วิตามินบำบัด/คีเลชั่นบำบัด
ฝังเข็ม
อังคาร ฝังเข็ม
วิตามินบำบัด/คีเลชั่นบำบัด
ฝังเข็ม
วิตามินบำบัด/คีเลชั่นบำบัด
พุธ กดจุดคลายพังผืด
โฮมีโอพาธีย์
ฝังเข็ม
วิตามินบำบัด/คีเลชั่นบำบัด
โฮมีโอพาธีย์
ฝังเข็ม
วิตามินบำบัด/คีเลชั่นบำบัด
พฤหัสบดี คลินิก Ketogenic Diet
ฝังเข็ม
วิตามินบำบัด/คีเลชั่นบำบัด
ฝังเข็ม
วิตามินบำบัด/คีเลชั่นบำบัด
ศุกร์ ฝังเข็ม
วิตามินบำบัด/คีเลชั่นบำบัด
ฝังเข็ม
วิตามินบำบัด/คีเลชั่นบำบัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5917007 ต่อ 2706