ตารางบริการ

เช้า
8.30-11.00 น.
บ่าย
13.00-15.00 น.
จันทร์ ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
อังคาร ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
พุธ กดจุดคลายพังผืด
โฮมีโอพาธีย์
ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
ปรับสมดุลโครงสร้าง
กดจุดคลายพังผืด
โฮมีโอพาธีย์
ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
ปรับสมดุลโครงสร้าง
พฤหัสบดี วิตามิน/คีเลชั่น
ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
ฝังเข็ม
ศุกร์ ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
กดจุดสลายพังผืด และโฮมีโอพาธีย์ เปิดให้บริการเฉพาะวันพุธ เดือนละ 2 ครั้ง
ระยะเวลายกเลิกการจองอย่างน้อย 5 วัน ทำการค่ะ หากไม่สามารถยกเลิกการจองได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0-2591-7007 ต่อ 2706