ลงพื้นที่เพื่อประสานเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบทีมหมอครอบครัว ในการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ

       กองการแพทย์ทางเลือก โดยกลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่เพื่อประสานเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบทีมหมอครอบครัว  ในการบูรณาการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ คลินิกหมอครอบครัวหล่มเก่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

        โดยมี พญ.ยุวธิดา ชาลี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว PCC หล่มเก่า /ผอ.รพ.สต. ทั้งหมด 14 แห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายแกนนำ อสม. จาก 13 หมู่บ้าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทีมหมอครอบครัวให้ความสนใจในการนำสมาธิบำบัด SKT ไปใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน) และจะขยายผลให้ อสม.ทุกคนในพื้นที่ จำนวน 280 คน มีความรู้ในการนำไปใช้ต่อไป

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4533570
This Month : 3626
This Year : 319191
Total Users : 552961
Views Today : 2640
Total views : 2125521
Server Time : 2020-12-03