ติดต่อเรา

“ศูนย์การแพทย์ทางเลือก”
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 อาคาร 2 ชั้น 7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โมบายแอปพลิเคชัน

  กรมการแพทย์แผนไทยฯ

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

    กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 -149 – 5636
โทรสาร : 02 – 149 – 5637