* * *

Sponsors

* * *

Platinum Sponsors

Sponsor #1Sponsor #2Sponsor #3Sponsor #4Sponsor #5

Gold Sponsors

Sponsor #1Sponsor #2Sponsor #3Sponsor #4Sponsor #5

Silver Sponsors

Sponsor #1Sponsor #2Sponsor #3Sponsor #4Sponsor #5Sponsor #1Sponsor #2Sponsor #3Sponsor #4Sponsor #5

Bronze Sponsors

Sponsor #1Sponsor #2Sponsor #3Sponsor #4Sponsor #5Sponsor #1Sponsor #2Sponsor #3Sponsor #4Sponsor #5

Media Partners

Sponsor #1Sponsor #2Sponsor #3Sponsor #4Sponsor #5

โมบายแอปพลิเคชัน

  กรมการแพทย์แผนไทยฯ

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

    กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 -149 – 5636
โทรสาร : 02 – 149 – 5637