ศูนย์เวลเนส (Wellness Center)

รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เวลเนส (Wellness Center)

รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ค้นหาศูนย์เวลเนส (Wellness Center)
ค้นหาสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง
ศูนย์เวลเนส (Wellness Center)
ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ที่รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 232 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการ ติดต่อ
1 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครพนม(Thai Traditional Medicine In Nakhonphanom Hospital) ประเภทสถานพยาบาล

เลขที่ 270 ถนน อภิบาลบัญชา แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

เบอร์โทรศัพท์ : 042-199222 ต่อ 2008

2 กิ่งจันทร์นวดเพื่อสุขภาพ(King Health Massage) ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ

เลขที่ 174/2 ถนนบุญวาทย์ หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน บุญวาทย์ แขวง/ตำบล สวนดอก เขต/อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100

เบอร์โทรศัพท์ : 0899996190 0801035759

3 กู๊ดรีแร็คมาสสาจแอนด์สปา(Good Relax Massage & Spa) ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

เลขที่ 689 หมู่บ้าน/อาคาร มิลเพลสโพศรี ถนน โพศรี แขวง/ตำบล หมากแข้ง เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

เบอร์โทรศัพท์ : 0987992822

4 ครัวการ์ตูน(Krua Cartoon) ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร

เลขที่ 4/4 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน เทศบาล 31 แขวง/ตำบล สระแก้ว เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000

เบอร์โทรศัพท์ : 0830464097

5 ครัวมณีจันท์(Krua Maneechan) ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร

เลขที่ 110 หมู่ที่ 11 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พลับพลา เขต/อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000

เบอร์โทรศัพท์ : 039373666

6 ครัวราชาวดี(Khrua rachawadee) ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร

เลขที่ 110/2 ถนน รัตนเขต แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000

เบอร์โทรศัพท์ : 095-6126529

7 ครามรีแลกซ์ซิ่ง มาสสาจแอนด์สปา(Kram relaxing massage and spa) ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

เลขที่ 594 ซอย ลำปรุ 2 แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

เบอร์โทรศัพท์ : 0661243594

8 คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวังจันทร์(Thai Traditional Medicine Wang Chan Hospital) ประเภทสถานพยาบาล

เลขที่ 349 หมู่ที่ 1 แขวง/ตำบล ชุมแสง เขต/อำเภอ วังจันทร์ จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21210

เบอร์โทรศัพท์ : 038-666-175

9 คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโพธาราม(Thai Traditional Medicine Photharam Hospital) ประเภทสถานพยาบาล

เลขที่ 29 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน ขนานทางรถไฟ แขวง/ตำบล โพธาราม เขต/อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120

เบอร์โทรศัพท์ : 032-719400 ต่อ 438

10 คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลระยอง(Thai Traditional Medicine Rayong Hospital) ประเภทสถานพยาบาล

เลขที่ 138 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล ท่าประดู่ เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21100

เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104

ทั้งหมด 232 รายการ